ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
     สีฟ้า  - สีขาว
     สีฟ้า     หมายถึง     ความสว่างไสวรุ่งโรจน์ด้านวิชาการ
     สีขาว    หมายถึง    ความบริสุทธิ์ผุดผ่องเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม
 
 
อักษรย่อของโรงเรียน
         บ.ท.