ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป.กาฬสินธู์ เขต 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป.กาฬสินธู์ เขต 1
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,15:45   อ่าน 18 ครั้ง