ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางวิไลภรณ์ รุณธาตุ
ครู คศ.3
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปวริศา นานาวัน
ครูอัตราจ้าง